Thông báo danh sách dự kiến được bảo vệ khoá luận tốt nghiệp niên học 2021-2022

Thông báo danh sách dự kiến được bảo vệ khoá luận tốt nghiệp niên học 2021-2022

Thông báo danh sách dự kiến được bảo vệ khoá luận tốt nghiệp khoá 2018

Sau khi xem xét các KLTN đã nộp về bộ môn, bộ môn Vật lý Tin học thông báo đến sinh viên làm khóa luận niên học 2021-2022 danh sách dự kiến được bảo vệ đính kèm như bên dưới:
Nếu có thắc mắc sinh viên có thể liên hệ đến thầy Nguyễn Chí Linh thông qua email: nclinh@hcmus.edu.vn