Thông báo kết quả xét học bổng Vật lý Tin học năm 2020

Thông báo kết quả xét học bổng Vật lý Tin học năm 2020

KẾT QUẢ XÉT HỌC BỔNG VẬT LÝ TIN HỌC 2020

 

Quỹ học bổng Vật lý Tin học:

  • Căn cứ các tiêu chí về học bổng VLTH năm 2020;
  • Căn cứ vào hồ sơ xin học bổng của các sinh viên đang theo học tại bộ môn Vật lý Tin học,

Quỹ học bổng VLTH quyết định cấp 16 suất học bổng, mỗi suất ba triệu đồng cho các sinh viên có tên dưới đây:

 

STT MSSV Họ và Tên Số tiền (VNĐ)
1 1613133 Nguyễn Tiến Nhật 3.000.000đ
2 1713055 Phạm Quỳnh Hương 3.000.000đ
3 1713087 Đinh Thị Nga 3.000.000đ
4 1713090 Phan Thị Kim Ngân 3.000.000đ
5 1713096 Phan Lê Thảo Nguyên 3.000.000đ
6 1713105 Hoàng Thị Kim Nhung 3.000.000đ
7 1713121 Huỳnh Thị Sử 3.000.000đ
8 1713147 Nguyễn Lê Nguyên Trang 3.000.000đ
9 1713149 Huỳnh Thị Thu Trinh 3.000.000đ
10 18130005 Nguyễn Thị Như Quỳnh 3.000.000đ
11 18130027 Phạm Nguyễn Quỳnh Châu 3.000.000đ
12 18130054 Nguyễn Thị Tuyết Hoa 3.000.000đ
13 18130093 Huỳnh Thị Thanh Ngân 3.000.000đ
14 18130095 Phan Vĩnh Nghị 3.000.000đ
15 18130115 Nguyễn Thanh Phước  3.000.000đ
16 18130147 Nguyễn Thị Thanh Trà 3.000.000đ
       
    Trưởng Bộ môn Vật lý Tin học
      Huỳnh Văn Tuấn