Thông báo xét học bổng Vật lý Tin học năm 2021

Thông báo xét học bổng Vật lý Tin học năm 2021

Nhằm động viên, khích lệ cho các em sinh viên thuộc Bộ môn vượt qua khó khăn, phấn đấu vươn lên để đạt thành tích tốt hơn trong học tập và rèn luyện, Bộ môn Vật lý Tin học sẽ xét duyệt và trao tặng 15 suất học bổng (mỗi suất 3 triệu đồng) từ Quỹ học bổng Vật lý Tin học năm 2021 với các yêu cầu sau đây:

Đối tượng: Sinh viên đang theo học tại chuyên ngành Vật lý Tin học, Khoa Vật lý - Vật lý Kỹ thuật, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM.

Tiêu chuẩn:

  1. Điểm trung bình toàn phần tính đến thời điểm nộp hồ sơ trên 7.0 và các môn học phải trên 5.0.
  2. Ưu tiên các sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn, đặc biệt bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19.

Hồ sơ bao gồm:

  1. Đơn xin học bổng: tự thuật trong đó trình bày rõ lý do, hoàn cảnh, ...
  2. Bảng điểm toàn phần tính đến đầu học kỳ I năm học 2021-2022
  3. Điểm rèn luyện toàn quá trình (từ 70 trở lên) 
  4. Bản sao sổ (cận) nghèo hoặc Giấy xác nhận gia đình khó khăn (nếu có) do chính quyền địa phương xác nhận

Thời hạn nộp hồ sơ