Thông báo xét học bổng Vật lý Tin học năm 2022

Thông báo xét học bổng Vật lý Tin học năm 2022

Thông báo xét học bổng Vật lý Tin học năm 2022

Nhằm động viên, khích lệ cho các em sinh viên thuộc Bộ môn vượt qua khó khăn, phấn đấu vươn lên để đạt thành tích tốt hơn trong học tập và rèn luyện, Bộ môn Vật lý Tin học sẽ xét duyệt và trao tặng các suất học bổng từ Quỹ học bổng Vật lý Tin học năm 2022 với các yêu cầu sau đây:

Đối tượng: Sinh viên đang theo học tại chuyên ngành Vật lý Tin học, Khoa Vật lý - Vật lý Kỹ thuật, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM.

Tiêu chuẩn:

Điểm trung bình toàn phần tính đến thời điểm nộp hồ sơ trên 7.0 và các môn học phải trên 5.0.
Ưu tiên các sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn, vượt khó học tập.

Hồ sơ bao gồm:

Đơn xin học bổng: tự thuật trong đó trình bày rõ lý do, hoàn cảnh, ...
Bảng điểm toàn phần tính đến đầu học kỳ I năm học 2022-2023
Điểm rèn luyện toàn quá trình (từ 70 trở lên) 
Bản sao sổ (cận) nghèo hoặc Giấy xác nhận gia đình khó khăn (nếu có) do chính quyền địa phương xác nhận

Thời hạn nộp hồ sơ: 

Nhận hồ sơ đến hết ngày 09/11/2022.

Hồ sơ gửi trực tiếp về bộ môn Vật lý Tin học (Mọi thông tin xin liên hệ thầy Nguyễn Chí Linh).