[TMA Industry Internship] Tuyển Thực tập sinh tháng 11/2021

[TMA Industry Internship] Tuyển Thực tập sinh tháng 11/2021

[TMA Industry Internship] Tuyển Thực tập sinh tháng 11/2021

Bộ phận thực tập Công ty TMA Solutions xin gửi đến thông báo tuyển sinh viên thực tập Khóa 34 (thời gian thực tập bắt đầu từ tháng 11/2021). 

Sinh viên có nguyện vọng thực tập tại TMA Solutions, vui lòng gửi hồ sơ bản mềm về địa chỉ email: intern@tma.com.vn trước ngày 15/11/2021,

Hồ sơ bao gồm:

  • CV tiếng Anh
  • Giấy giới thiệu và bảng điểm mới nhất có xác nhận của nhà trường
  • Chứng chỉ TOEIC/IELTS (nếu có)

Thông tin chi tiết như bên dưới: