TMA Industry Internship - Tuyển Thực tập sinh tháng 1/2023


Công ty TMA thông báo tuyển sinh thực tập khóa 39 

Công ty TMA thông báo tuyển thực tập sinh khóa 39 với nhiều lĩnh vực khác nhau, thông tin chi tiết bên dưới:

Sinh viên có nguyện vọng thực tập tại TMA Solutions, vui lòng gửi hồ sơ bản mềm về địa chỉ email: intern@tma.com.vn trước ngày 15/02/2023.

Hồ sơ bao gồm:

- CV tiếng Anh  

- Giấy giới thiệu và bảng điểm mới nhất có xác định của nhà trường.

- Giấy chứng chỉ TOEIC/ IELTS (nếu có)