[TMA Industry Internship] Tuyển Thực tập sinh tháng 5/2021 - ĐH Khoa Học Tự Nhiên - Khoa Vật Lý-Vật Lý Kỹ Thuật

[TMA Industry Internship] Tuyển Thực tập sinh tháng 5/2021 - ĐH Khoa Học Tự Nhiên - Khoa Vật Lý-Vật Lý Kỹ Thuật

[TMA Industry Internship] May 2021 Internship Intern - University of Natural Sciences - Faculty of Physics-Physics Engineering

Bộ phận thực tập Công ty TMA Solutions xin gửi đến thông báo tuyển sinh viên thực tập Khóa 33 (thời gian thực tập bắt đầu từ tháng 5/2021). 

Sinh viên có nguyện vọng thực tập tại TMA Solutions, vui lòng gửi hồ sơ bản mềm về địa chỉ email intern@tma.com.vn trước ngày 29/4/2021, hồ sơ bao gồm:

  1. CV tiếng Anh
  2. Bảng điểm mới nhất