Tuyển thực tập của công ty TMA Solutions

Tuyển thực tập của công ty TMA Solutions

Sinh viên có nguyện vọng thực tập tại TMA Solutions, vui lòng gửi hồ sơ bản mềm về địa chỉ email intern@tma.com.vn trước ngày 15/12/2020, hồ sơ bao gồm:

-          CV tiếng Anh

-          Bảng điểm mới nhất

-          Chứng chỉ TOEIC/IELTS (nếu có)