WEBMINAR - PHER - Data-driven 3D printing technology: Interdisciplinary research cooperation


WEBMINAR - PHER -

Data-driven 3D printing technology: Interdisciplinary research cooperation

Subject: WEBMINAR - PHER - Bài giảng Đại chúng : Công nghệ in 3D dựa trên dữ liệu - Hợp tác nghiên cứu liên ngành - Data-driven 3D printing technology: Interdisciplinary research cooperation


Xin gửi thông tin link tham dự online cho bài giảng đại chúng của GS Nguyễn Xuân Hùng vào 14h chiều mai trong chương trình PHER.


Thời gian: 14h00 ngày 11 tháng 4 năm 2023 (Thứ Ba)

Địa điểm: Hội trường Laurent Schwartz, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán, 157 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội

& TRỰC TUYẾN QUA ZOOM tại: https://zoom.us/j/98146246546?pwd=OHk3N0pybGY0SStBOE1JY243Ump4dz09

Meeting ID: 981 4624 6546

Passcode: 110423