Sự kiện

Khảo cổ học tại Cần Giờ

Khảo cổ học tại Cần Giờ

BM VLĐC đã kết hợp với Trung tâm Bảo tồn di tích Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện các khảo sát bằng PP GPR để khoanh vùng các di chỉ khảo cổ

Tiệc tất niên

Hàng năm, tiệc tất niên chung của Khoa VL-VLKT là buổi gặp mặt giao lưu giữa quý thầy cô các thời kỳ của khoa, quý thầy cô thỉnh giảng, các doanh nghiệp, cựu HVCH và SV đã đóng góp công sức vì sự phát triển chung của Khoa trong cả năm.