Sự kiện

Phát hiện kho báu nhờ khảo sát Ra đa xuyên đất (GPR)

Phát hiện kho báu nhờ khảo sát Ra đa xuyên đất (GPR)

GPR là phương pháp địa vật lý hiện đại, sử dụng sóng điện từ trong dải tần số 10 - 3000 MHz để: đo vẽ bản đồ công trình ngầm đô thị, khảo sát địa chất tầng nông, đánh giá chất lượng công trình, khảo cổ.

Khảo cổ học tại Cần Giờ

Khảo cổ học tại Cần Giờ

BM VLĐC đã kết hợp với Trung tâm Bảo tồn di tích Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện các khảo sát bằng PP GPR để khoanh vùng các di chỉ khảo cổ

Tiệc tất niên

Hàng năm, tiệc tất niên chung của Khoa VL-VLKT là buổi gặp mặt giao lưu giữa quý thầy cô các thời kỳ của khoa, quý thầy cô thỉnh giảng, các doanh nghiệp, cựu HVCH và SV đã đóng góp công sức vì sự phát triển chung của Khoa trong cả năm.