Tin Tuyển Dụng

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Thông tin tuyển dụng chương trình học Thạc sĩ, Tiến sĩ, Sau Tiến sĩ trong lĩnh vực Địa vật lý - Địa chất tại Đại học Daejeon - Hàn Quốc.

TUYỂN THỰC TẬP SINH (SINH VIÊN HOẶC CỰU SINH VIÊN)

TUYỂN THỰC TẬP SINH (SINH VIÊN HOẶC CỰU SINH VIÊN)

Công ty OCEAN INFINITY (Thụy Điển), công ty đa quốc gia về lĩnh vực công nghệ tìm kiếm thăm dò nguồn tài nguyên biển và đại dương, cần tuyển thực tập sinh trong lĩnh vực ĐỊA VẬT LÝ, địa chất biển, địa chất môi trường.

Akselos tuyển dụng

Akselos tuyển dụng

Cơ hội việc làm từ công ty Akselos. Đã có hai cựu SV BM VLĐC làm việc ở đây. Hiện giờ còn 1 là chị Lê Hoàng Kim, khóa 2009. Công việc có liên quan đến việc mô phỏng các giàn khoan dầu bằng phương pháp phần tử hữu hạn FEM