Hội nghị Vật lý Kỹ thuật & Ứng dụng Toàn quốc lần thứ VII

Hội nghị Vật lý Kỹ thuật & Ứng dụng Toàn quốc lần thứ VII

Hội nghị Vật lý Kỹ thuật & Ứng dụng Toàn quốc lần thứ VII sẽ được tổ chức tại Tp. Hà Nội từ ngày 14 đến 17 tháng 11 năm 2021 với sự phối hợp tổ chức và tham gia của các đơn vị:

 • Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
 • Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh
 • Viện Vật lý, VAST
 • Viện Ứng dụng công nghệ, Bộ KH&CN
 • Đại học Quốc gia Hà Nội
 • Hội Vật lý Kỹ thuật và Ứng dụng, VPS
 • Đại học Bách Khoa Hà Nội
 • Trung tâm Vật lý Quốc tế, VAST

CÁC CHỦ ĐỀ KHOA HỌC

 • Quang học và Quang tử ứng dụng
 • Vật liệu, linh kiện và thiết bị quang tử, quang học
 • Công nghệ chiếu sáng
 • Viễn thám và ứng dụng trong vật lý khí quyển và thiên văn học
 • Vật lý plasma và ứng dụng
 • Vật lý hạt nhân ứng dụng và kỹ thuật hạt nhân
 • Đo đạc và ứng dụng trong khoa học
 • Những lĩnh vực liên quan

MỤC ĐÍCH

 • Tạo cơ hội báo cáo và trao đổi kết quả và thành tựu mới ở trong nước và quốc tế về nghiên cứu, phát triển công nghệ và kỹ thuật vật lý ứng dụng cũng như ứng dụng vật lý.
 • Tăng cường giao lưu và hợp tác về khoa học công nghệ trong nước và quốc tế, giữa các vùng miền, giữa các đơn vị nghiên cứu và đào tạo, giữa các nhà nghiên cứu, phát triển KHCN, sản xuất chế tạo và ứng dụng vật lý.
 • Thúc đẩy việc đưa các kết quả nghiên cứu và phát triển KHCN trong vật lý kỹ thuật và ứng dụng vào đời sống thực tế. Mở rộng các hợp tác trong nghiên cứu, phát triển và đào tạo về vật lý kỹ thuật và ứng dụng

https://iop.vast.ac.vn/~icaep/2021/index.html