HỘI THẢO PHỔ BIẾN KIẾN THỨC ĐỊA VẬT LÝ TẦNG NÔNG PHỤC VỤ ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH VÀ TAI BIẾN ĐỊA CHẤT-MÔI TRƯỜNG

HỘI THẢO PHỔ BIẾN KIẾN THỨC ĐỊA VẬT LÝ TẦNG NÔNG PHỤC VỤ ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH VÀ TAI BIẾN ĐỊA CHẤT-MÔI TRƯỜNG

Thông tin về hội thảo:

- Thời gian: 8h - 12h ngày 18/12/2021
- Địa điêm: tầng 9 tòa nhà A27, Viện Địa Chất và Địa vật lý biển, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu giấy, Hà Nội.
- Hình thức tổ chức: offline và trực tuyến.

Đăng ký tham dự:

- Đăng ký tham dự trực tiếp qua email: nntrung@imgg.vast.vn (PGS.TS Nguyễn Như Trung).

- Đăng ký qua email: dhtrung@hcmus.edu.vn (TS Đặng Hoài Trung) để tổng hợp gửi về hội. Tài khoản zoom sẽ được gửi sau khi đăng ký.

- Hạn chót đăng ký: 22g ngày 17/12/2021