Ngành Vật lý Địa cầu có thêm ba tân Nghiên cứu sinh

Ngành Vật lý Địa cầu có thêm ba tân Nghiên cứu sinh

Theo quyết định về việc công nhận NCS, đề tài luận án và Người hướng dẫn NCS năm 2023-đợt 2, Bộ môn Vật lý Địa cầu có thêm ba tân Nghiên cứu sinh:

1. Nguyễn Quang Dũng

Hướng dẫn chính: TS. Lê Văn Anh Cường

Đồng hướng dẫn: TS. Dương Quốc Hưng

2. Võ Nguyễn Như Liễu

Hướng dẫn chính: TS. Lê Văn Anh Cường

Đồng hướng dẫn: TS. Võ Quốc Phong

3. Nguyễn Thị Kim Thảo

Hướng dẫn chính: TS. Lê Văn Tuấn

Đồng hướng dẫn: PGS.TS. Võ Lương Hồng Phước