Ngành Vật lý Địa cầu có thêm hai tân Nghiên cứu sinh

Ngành Vật lý Địa cầu có thêm hai tân Nghiên cứu sinh

Bộ môn Vật lý Địa cầu chúc mừng hai tân nghiên cứu sinh:

- Trần Xuân Dũng (GV BM HDH-KTTV)

     + Đề tài: XÂY DỰNG MÔ HÌNH THỦY ĐỘNG LỰC HỌC VÙNG VEN BỜ VÀ RỪNG NGẬP MẶN

     + Người hướng dẫn: PGS.TS Võ Lương Hồng Phước và TS Lê Ánh Hạ.

- Đặng Hoàng Duy (GV THPT Lộc Ninh - Bình Phước)

     + Đề tài: PHÂN TÍCH THUỘC TÍNH DỮ LIỆU ĐIỆN TỪ TẦN SỐ CAO TRONG NGHIÊN CỨU ĐỐI TƯỢNG NGẦM

     + Người hướng dẫn: TS Lê Văn Anh Cường