Phát hiện kho báu nhờ khảo sát Ra đa xuyên đất (GPR)

Phát hiện kho báu nhờ khảo sát Ra đa xuyên đất (GPR)

Theo tờ Acient Origins, địa điểm khai quật thuộc Gjellestad, Østfold, miền Nam Na Uy. Những ngôi nhà cổ khổng lồ được dùng làm trung tâm tôn giáo hoặc hành chính cùng nhiều ngôi mộ tàu, gò chôn cất thuộc về giới quý tộc Viking, bên trong chứa cả một kho báu, đã được xác định qua khảo sát radar xuyên đất.

https://nld.com.vn/khoa-hoc/quet-radar-dao-muong-hang-loat-kho-bau-ngan-nam-hien-ra-trong-anh-20211209155653279.htm