Thông báo Học bổng

Thông báo Học bổng

Để khuyến khích sự cố gắng học tập của các bạn SV, BM VLĐC xin thông báo về việc trao Học bổng "Cựu SV-HVCH VLĐC"

Đối tượng: Đang là SV BM VLĐC thuộc Khoa VL-VLKT, Trường ĐH KHTN ĐHQG-HCM

Tiêu chuẩn: Đạt học lực khá hoặc giỏi trong năm học gần nhất.

Hồ sơ: Bảng điểm của năm học gần nhất

Liên hệ: ThS Võ Nguyễn Như Liễu - Phòng B34 BM VLĐC

Thời hạn: từ thứ hai, ngày 01/03/2021 đến thứ hai, ngày 08/03/2021.

Kết quả: thứ tư, ngày 10/03/2021