THÔNG TIN TUYỂN DỤNG CÔNG TY TNHH MTV Dịch vụ Khảo sát và Công trình ngầm PTSC

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG CÔNG TY TNHH MTV Dịch vụ Khảo sát và Công trình ngầm PTSC

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Khảo sát và Công trình ngầm PTSC (PTSC G&S) tuyển dụng 24 vị trí, chức danh:

1. Nhân viên Vận hành và bảo dưỡng ROV: 03 người

2. Nhân viên Tổ Dịch vụ Địa vật lý: 02 người

3. Nhân viên Tổ Dịch vụ Địa chất công trình: 01 người

4. Nhân viên Tổ Quản lý dự án Địa vật lý: 02 người

5. Nhân viên Tổ Quản lý dự án Địa chất công trình: 02 người

6. Nhân viên Tổ Báo cáo Địa vật lý: 01 người

7. Nhân viên Tổ Báo cáo Địa chất công trình: 03 người

8. Kỹ sư định vị, Tổ VHTB Địa vật lý + Hải dương: 02 người

9. Kỹ sư VHTB Địa vật lý, Tổ VHTB ĐVL-HD: 02 người

10. Kỹ sư vận hành nguồn nổ, Tổ VHTB ĐVL-HD: 01 người

11. Công nhân Khoan, Tổ VHTB Khoan ĐCCT: 02 người

12. Thí nghiệm viên: 01 người

13. Nhân viên Tổ Thương mại và Đấu thầu: 01 người

14. Nhân viên Tổ Quản lý dự án ROV: 01 người

Thông tin chi tiết: 

https://oilgas.vn/ptsc-g-s-thong-bao-tuyen-dung-so-luong-lon-nhan-su.t33939.html?fbclid=IwAR2AF1Q5-xKpng2MvZG8kZCDmUPFBjvmn311Lyrkt-aYDokDKiuOoku0nTs_aem_AUeRdU3GULoeM2p0nqKvNaisO9CYA6gU-1q0nwhcueHNMZgTj3S1gzcoZoB1-OkR1kLFJBq1_RZQhk89YnmQrW0P