Thực hiện thí nghiệm đo Địa Vật lý thuộc dự án “Nhà máy lọc dầu Long Sơn – Gói D”

Thực hiện thí nghiệm đo Địa Vật lý thuộc dự án “Nhà máy lọc dầu Long Sơn – Gói D”

ĐO ĐỊA VẬT LÝ THUỘC DỰ ÁN “NHÀ MÁY LỌC DẦU LONG SƠN – GÓI D”

Mục đích khảo sát

Sử dụng các phương pháp ảnh điện và Ra đa xuyên đất (GPR) để xác định các lỗ rỗng bên trong nền đá granit, tại khu vực nhà máy lọc hóa dầu Long Sơn, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

1/ Thiết bị sử dụng

Thiết bị thăm dò điện SuperSting (Advanced Geosciences Inc. – Mỹ)

Thiết bị thăm dò điện SuperSting (Advanced Geosciences Inc. – Mỹ)

Thiết bị GPR Zond 12e không màn chắn và phần mềm thu thập – xử lý dữ liệu

2/ Hình ảnh thực địa

Dàn hotboy VLĐC đo điện trở suất bằng thiết bị SuperSting (Mỹ)

ThS Võ Minh Triết đang khảo sát bằng thiết bị GPR Zond 12e (Latvia)

Trả lời các câu hỏi cho chủ đầu tư

3/ Một số hình ảnh kết quả đo đạc

Mặt cắt ảnh điện

Mặt cắt GPR đo bằng anten 150 MHz không màn chắn