Triển lãm thành tựu Khoa học - Kỹ thuật tại Đại hội thi đua yêu nước lần 5 - 2020


Bộ môn Vật lý Địa cầu đã trưng bày thiết bị đo điện đa kênh EPVN01 được chế tạo nhờ kinh phí từ đề tài cấp Sở KHCN TP.HCM

Điểm trưng bày thành tựu về vật lý, hóa học và sinh học

Chụp hình với GS.TS Trần Linh Thước và các đồng nghiệp tại khu triển lãm

Bên ngoài khu triển lãm - Hội trường Trần Chí Đáo - ĐHQG-HCM

Giới thiệu BM VLĐC được chiếu tại triển lãm