TUYỂN THỰC TẬP SINH (SINH VIÊN HOẶC CỰU SINH VIÊN)

TUYỂN THỰC TẬP SINH (SINH VIÊN HOẶC CỰU SINH VIÊN)

Công ty OCEAN INFINITY (Thụy Điển), công ty đa quốc gia về lĩnh vực công nghệ tìm kiếm thăm dò nguồn tài nguyên biển và đại dương, cần tuyển thực tập sinh trong lĩnh vực ĐỊA VẬT LÝ, địa chất biển, địa chất môi trường. 

Hiện tại, công ty đang khảo sát và thăm dò nhằm mục tiêu phát triển NĂNG LƯỢNG ĐIỆN GIÓ NGOÀI KHƠI tại Việt Nam. Sinh viên có cơ hội tập huấn và làm việc trong môi trường đa quốc gia. Các bạn sinh viên và cựu sinh viên quan tâm có thể đăng ký tham gia buổi phỏng vấn, trao đổi trực tiếp với đại diện công ty để biết thêm các thông tin cựu thể về yêu cầu công việc, chế độ làm việc, lương, ưu đãi, ...

Thời gian và địa điểm sẽ tiếp tục được cập nhật theo thông báo này.

Tham khảo thêm thông tin tại các đường liên kết bên dưới:

https://drive.google.com/file/d/19USht6aU1Sr75RsKDyexLCtbs4annVbE/view?usp=sharing&fbclid=IwAR10Ihy269nYPYTWrxiT-UDbK9mhUkDyQkpemuObaLQv54Qm14ko8dyVXHs

https://drive.google.com/file/d/1FivaFacjxVCqmkwgOazMLuxFfMvw9yl0/view?usp=sharing&fbclid=IwAR1-GCxKC1SA_ZuAwAaZitkEXrTL1jnbgItz3Gx8ZM_75sWg7bEjpjRJnms

https://oceaninfinity.com/vacancies/