Báo cáo môn Thực tập thực tế - Khóa 2019


Ngày 14/11/2022 vừa qua, các bạn sinh viên Khóa 2019 bộ môn Vật lý Tin học đã báo cáo môn Thực tập thực tế. Đây là môn học giúp các bạn có cơ hội học hỏi thêm những kiến thức mới, trải nghiệm môi trường làm việc chuyên nghiệp tại các công ty cũng như trau dồi các kỹ năng cần có. Trong 3 tháng hè, các bạn đã cố gắng tìm và nộp hồ sơ thực tập tại nhiều công ty như TMA, Synopsys, HCL, Viettel, IDS,... Thông qua đợt thực tập này, các bạn đã trau dồi, phát triển bản thân ở nhiều khía cạnh khác nhau. Ngoài ra, một số bạn còn nhận được các giấy chứng nhận sau khi hoàn thành khóa training tại các công ty. Đặc biệt, các bạn có thành tích và biểu hiện xuất sắc còn được tiếp tục làm tại công ty.