Thông tư v/v người tốt nghiệp có chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên THCS. THPT


 

Thông tư v/v người tốt nghiệp có chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên THCS. THPT

 

Các em sinh viên quan tâm theo dõi trực tiếp link bên dưới để hiểu rõ hơn:

https://drive.google.com/file/d/1wT8XdQVtWspPhIfYzOcrcf5a-Ot-ky-C/view