Thông báo cho sinh viên

Các loại học bổng du học Đức

Các loại học bổng du học Đức

Trong khi bậc học cử nhân tại các trường công lập ở Đức đều miễn học phí cho sinh viên quốc tế thì với bậc học thạc sĩ hoặc tiến sĩ, bạn sẽ phải chi trả học phí.