DANH SÁCH BÁO CÁO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC KHÓA 2017-VLUD


DANH SÁCH VÀ THỨ TỰ BÁO CÁO

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC KHÓA 2017-VLUD

NGÀY 05/08/2021 – ONLINE (Zoom ID: 972-7556-3468, Pass : 972755 )

Chủ tịch: PGS.TS. Lê Vũ Tuấn Hùng

 Ủy viên: PGS.TS. Vũ Thị Hạnh Thu

             Thư ký: ThS. Đào Anh Tuấn

Số SV báo cáo: 08 SV

Buổi

STT

Họ tên sinh viên

Tên đề tài

 
 

Sáng

(Bắt đầu lúc 08h)

1

PHAN NGỌC HÀ

  MSSV: 1713002

 

Tổng hợp Graphene Quantum Dots để hoàn thiện cấu trúc GQDs/SrTiO3 định hướng ứng dụng trong quang xúc tác

CBHD: PGS.TS. Vũ Thị Hạnh Thu  

CBPB: ThS. Hoàng Lương Cường

 

2

PHẠM THỊ THANH MAI 

MSSV: 1713078

Nghiên cứu và chế tạo chấm lượng tử graphene kết hợp với tổ hợp vật liệu Fe2O3/TiO2 và Ag ứng dụng tăng cường Raman 

CBHD: ThS. Tôn Nữ Quỳnh Trang 

             PGS.TS. Vũ Thị Hạnh Thu  

CBPB: ThS. Hoàng Lương Cường

 

3

NGUYỄN Y PHỤNG

 

MSSV: 1713110

 

Ảnh hưởng của tạp chất Bi lên cấu trúc và tính chất quang, điện của màng mỏng ZnO được chế tạo bằng phương pháp phún xạ magnetron RF 

CBHD: ThS. Phạm Thanh Tuấn Anh

CBPB: ThS. Đào Anh Tuấn

 

4

PHAN THỊ THU THI

MSSV: 1613181

Tổng hợp hạt nano Ag bằng phương pháp vi sóng nhằm khảo sát hiệu ứng raman tăng cường bề mặt 

CBHD: TS. Nguyễn Hữu Kế

             ThS. Đào Anh Tuấn

CBPB: ThS. Nguyễn Duy Khánh

 

5

SOHAO TRÀN

 

MSSV: 1613259

Chế tạo và khảo sát cấu trúc, tính chất quang trên nền vật liệu TiO2/MoSe2 bằng phương pháp phún xạ 

CBHD: TS. Nguyễn Hữu Kế

             ThS. Đào Anh Tuấn

CBPB: ThS. Hoàng Lương Cường

 

 

6

 

ĐỖ HOÀNG PHƯƠNG TRÂM

MSSV: 1713144

 

Khảo sát đế SERS cấu trúc dị thể bán dẫn ZnO - TiO2 phủ nano Ag bằng phương pháp phún xạ magnetron DC 

CBHD: ThS. Trương Đức Nguyên 

CBPB: TS. Nguyễn Hữu Kế              

 

7

BÙI TRẦN BẢO KHÔI

MSSV: 1613098

Nghiên cứu, chế tạo màng Ag trên nền TiO2 bằng phương pháp phún xạ và khảo sát khả năng tán xạ Raman tăng cường bề mặt của Ag/TiO2 

CBHD: ThS. Tôn Nữ Quỳnh Trang

CBPB: ThS. Nguyễn Duy Khánh

 

8

KIỀU DŨNG

 

MSSV: 1513033

Tổng hợp và chức năng hóa bề mặt chấm lượng tử graphene nhằm ứng dụng trong sinh học

CBHD: TS. Võ Thị Ngọc Thủy

CBPB: TS. Phan Trung Vĩnh