Lớp học Vật lý Việt Nam lần thứ 28 (VSOP-28): Hạt và Vật chất tối


Lớp học Vật lý Việt Nam lần thứ 28 (VSOP-28): Hạt và Vật chất tối

Hội Vật lý Việt Nam gửi đến thông tin về Lớp học Vật lý Việt Nam lần thứ 28 (VSOP-28): Hạt và Vật chất tối, sẽ được tổ chức tại Tp. Quy Nhơn, từ ngày 24 tháng 7 đến ngày 5 tháng 8 năm 2022.

 

Hạn chót đăng ký tham dự19 tháng 6 năm 2022
 
Website các lớp học VSOP trước đây: