Tham dự Hội nghị Quang học Quang phổ Toàn quốc tại Hòa Bình của Thầy - Trò Bộ môn Vật lý ứng dụng

Tham dự Hội nghị Quang học Quang phổ Toàn quốc tại Hòa Bình của Thầy - Trò Bộ môn Vật lý ứng dụng

Tham dự Hội nghị Quang học Quang phổ Toàn quốc tại Hòa Bình của Thầy - Trò Bộ môn Vật lý ứng dụng

Từ ngày 4 tháng 11 đến ngày 7 tháng 11 năm 2020, các Thầy/Cô, học viên cao học và sinh viên tại Bộ môn Vật lý ứng dụng đã có cơ hội tham dự Hội nghị Quang học Quang phổ Toàn quốc lần thứ 11, được tổ chức tại Thành phố Hòa Bình, Việt Nam. Tại Hội nghị, các Thầy Cô trong bộ môn đã báo cáo về các nghiên cứu và chế tạo cảm biến SERS được ứng dụng trong nhận biết các thuốc trừ sâu độc hại. 

Một số hình ảnh tham gia tại Hội nghị của các Thầy/Cô bộ môn Vật lý ứng dụng: