Tuyển sinh viên học Thạc sĩ bằng đôi tại Trường Đại học Quốc Gia Trung Ương Đài Loan

Tuyển sinh viên học Thạc sĩ bằng đôi tại Trường Đại học Quốc Gia Trung Ương Đài Loan

Tuyển sinh viên học Thạc sĩ bằng đôi tại Trường Đại học Quốc Gia Trung ương Đài Loan

Trường Đại học Quốc Gia Trung ương Đài Loan sẽ tuyển các bạn sinh viên học tập tại Trường, đây là chương trình bằng đôi do Khoa Vật lý -Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM ký kết với Trường Đại học Quốc Gia Trung ương Đài Loan. Học viên sẽ học một năm tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và một năm học tại Trường Đại học Quốc Gia Trung ương Đài Loan (học bổng toàn phần). Học viên sau khi học xong sẽ được cấp hai bằng Thạc Sĩ, một bằng là của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên cấp và một bằng là của Trường  Đại học Quốc Gia Trung ương Đài Loan cấp.

Chương trình này dành cho các bạn cao học các chuyên ngành Quang học, Vật lý vô tuyến và điện tử -hướng Vật lý ứng dụng, dự kiến phỏng vấn cuối tháng 10 năm 2020.

Các bạn nào quan tâm, xin gửi email liên hệ Thầy PGS.TS Lê Vũ Tuấn Hùng - Trưởng Khoa kiêm Trưởng Bộ môn Vật lý ứng dụng. Email liên hệ: lvthung@hcmus.edu.vn