Liên hệ

Địa chỉ:
Bộ môn Vật lý Lý thuyết (phòng B38), 
Khoa Vật lý - Vật lý Kỹ thuật,
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TPHCM,
227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh 

Giáo vụ bộ môn: TS. Võ Quốc Phong, email: vqphong@hcmus.edu.vn

Lịch làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 theo giờ hành chính.

Lịch làm việc của các Thầy/Cô bộ môn theo thời khóa biểu từng học kỳ.