Bộ môn Vật lý Lý thuyết là một trong 8 bộ môn thuộc Khoa Vật lý - Vật lý Kỹ thuật, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM. Về đào tạo, bộ môn đảm nhận chương trình đào tạo bậc đại học và sau đại học chuyên ngành Vật lý Lý thuyết. Về nghiên cứu, hiện tại bộ môn có bốn hướng nghiên cứu chính là Vật lý hệ cô đặc, Vật lý hạt-Lý thuyết trường, Vũ trụ học và Vật lý sinh học. 

Hiện nay nhân sự của bộ môn bao gồm 6 tiến sĩ, 1 Thạc sĩ, một giảng viên, 1 HVCH, trong đó có 1 là GS.

 

Các thông tin giới thiệu về bộ môn được viết chi tiết hơn trong mục Tổng quan Vật lý Lý thuyết, theo link: https://phys.hcmus.edu.vn/vat-ly-ly-thuyet/phong-thi-nghiem-1591431105.html