Bô môn Vật lý Lý thuyết hợp tác bằng hình thức thỉnh giảng hay gởi sinh viên làm đề tài tốt nghiệp ờ các nơi:

1. Trung tâm IFIRSE, ICISE ở Quy nhơn, Bình Định.

2. Nhóm nghiên cứu Vật lý, khoa Vật lý, Đại học Sư Phạm Tp. HCM

3. Viện Vật Lý TP.HCM, Viện Hàn Lâm Khoa học

4. Viện Vật lý Hà nội, Viện Hàn Lâm Khoa học

5. Đại học Thủ Dầu Một, Cần thơ,....

6. Đại học Phenikaa, Hà nội