DANH SÁCH SINH VIÊN VẬT LÝ LÝ THUYẾT DU HỌC NHỮNG NĂM GẦN NHẤT

NĂM 2020

STT

HỌ VÀ TÊN

BỘ MÔN

SINH VIÊN KHÓA

NĂM TỐT NGHIỆP ĐH

NGÀY BẮT ĐẦU ĐI HỌC

NƠI HỌC/QUỐC GIA

 

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ/

Email

Ghi chú

1

LÊ MINH NGỌC

Vật lý Lý thuyết

2014-2018

2018

2020

Thạc sỹ

THANH HOA/ĐÀI LOAN

 

 

2

NGUYỄN TRẦN QUANG THÔNG

Vật lý Lý thuyết

2015-2019

2019

2020

Thạc sỹ

NPAC-PHÁP

   

 

STT

HỌ VÀ TÊN

BỘ MÔN

SINH VIÊN KHÓA

NĂM TỐT NGHIỆP ĐH

NGÀY BẮT ĐẦU ĐI HỌC

NƠI HỌC/QUỐC GIA

 

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ/

Email

Ghi chú

1

Trương Xuân Nhựt

Vật lý Lý thuyết

2006

2010

09/2011

Thạc sỹ

ICTP-Ý

truongxuannhut@gmail.com

Đang làm Postdoc

2

Trương Thị Ngọc Loan

Vật lý Lý thuyết

2006

2010

2010

Thạc sỹ

ICTP-Ý

 ngamrong@gmail.com

Đang làm Postdoc

3

Phạm Quốc Trung

Vật lý Lý thuyết

2006

2010

2012
Thạc sỹ

Viện Perimeter (Canada)

phamquoctrungkhtn@gmail.com

Đang làm Postdoc

4

Nguyễn Thành Tiến Đạt

Vật lý Lý thuyết

2009

2013

2014
Thạc sỹ

ICTP-Ý

tnguyen4@ictp.it

Đang Nghiên cứu sinh

5

Nguyễn Hoàng Đại Nghĩa

Vật lý Lý thuyết

2010

2014

2015

Thạc sĩ

Aix-Marseille University-Pháp

nhdainghia@gmail.com

Đang làm Postdoc

6

Huỳnh Minh Trung

Vật lý Lý thuyết

2010

2014

2016

Tiến sĩ

Sungkyungwan University-Hàn quốc

hmtrung.0110@gmail.com

 

7

Nguyễn Chí Thanh

Vật lý Lý thuyết

2010

2014

2016

Thạc sĩ

Aix-Marseille University-Pháp

ncthanh.phs@gmail.com

Đang làm tiến sỹ

8

Nguyễn Minh Nguyễn

Vật lý Lý thuyết

2012

2016

2017

Thạc sĩ

Marseille University-Pháp

nguyennguyen.nmn@gmail.com

Đang làm Tiếm sĩ

9

Phan Võ Hồng Minh

Vật lý Lý thuyết

2012

2016

2016

Thạc sỹ

NPAC-Paris University-Pháp

vohongminh.phan@apc.in2p3.fr

Đang làm Postdoc

10

Lưu Hoàng Nhân

Vật lý Lý thuyết

2012

2016

2017

Tiến sỹ

HongKong University

hnhanxiii@gmail.com

Đang làm Tiến sĩ

11

Châu Thiện Nhân

Vật lý Lý thuyết

2012

2016

2017

 Thạc sỹ

NPAC-Paris University -Pháp

chauthiennhan10@gmail.com

Đang làm tiến sĩ

12

Vũ Ngọc Khánh

Vật lý Lý thuyết

2012

2016

2017

Thạc sỹ

Marseille University-Pháp

khanhpront2013@gmail.com

Đang làm Tiến sĩ

13

Nguyễn Duy Hoàng Minh

Vật lý Lý thuyết

2012

2016

2017

Thạc sĩ

Tohoku University-Nhật-Thạc sĩ

hoangminhvatly@yahoo.com

 

14

Nguyễn Quốc Việt

Vật lý Lý thuyết

2013

2017

2018

Thạc sỹ

NPAC-Paris University,  Pháp

quocviet240695@gmail.com

Đang làm tiến sĩ

15

Vương Phàm Ngọc Hòa

Vật lý Lý thuyết

2013

2017

2018

Thạc sỹ

NPAC-Paris University,  Pháp

vpngochoa@gmail.com

Đang làm tiến sĩ

16

Đàm Quang Nam

Vật lý Lý thuyết

2013

2017

2018

Thạc sỹ

NPAC-Paris University,  Pháp

dqnam1995@gmail.com

Đang làm tiến sĩ