DANH SÁCH SINH VIÊN VẬT LÝ LÝ THUYẾT DU HỌC NHỮNG NĂM GẦN NHẤT

NĂM 2020-2021-2022

STT

HỌ VÀ TÊN

BỘ MÔN

SINH VIÊN KHÓA

NĂM TỐT NGHIỆP ĐH

NGÀY BẮT ĐẦU ĐI HỌC

NƠI HỌC/QUỐC GIA

 

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ/

Email

Ghi chú

1 Lê Đức Truyền Vật lý Lý thuyết 2016-2020 2020 2022 Sinica/Đài Loan    

2

Nguyễn Hữu Thông

Vật lý Lý thuyết

2016-2020

2020

2021

ICTP-Ý

  PhD Mỹ

3

Hồ Quốc Trung

Vật lý Lý thuyết

2016-2020

2020

2021

ICTP-Ý

   

4

Kiều Quang Tuấn Vật lý Lý thuyết 2016-2020 2020 2021 Mỹ    

5

Phan Anh Vũ

Vật lý Lý thuyết

2015-2019

2019

2020

Đức, MaxPlank

   

6

LÊ MINH NGỌC

Vật lý Lý thuyết

2014-2018

2018

2020

Thạc sỹ

THANH HOA/ĐÀI LOAN

 

 

7

NGUYỄN TRẦN QUANG THÔNG

Vật lý Lý thuyết

2015-2019

2019

2020

Thạc sỹ

NPAC-PHÁP

   

 

Năm 2011-2019 (Danh sách tiêu biểu)

STT

HỌ VÀ TÊN

BỘ MÔN

SINH VIÊN KHÓA

NĂM TỐT NGHIỆP ĐH

NGÀY BẮT ĐẦU ĐI HỌC

NƠI HỌC/QUỐC GIA

 

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ/

Email

Ghi chú

1

Trương Xuân Nhựt

Vật lý Lý thuyết

2006

2010

09/2011

Thạc sỹ

ICTP-Ý

truongxuannhut@gmail.com

Đang làm Postdoc

2

Trương Thị Ngọc Loan

Vật lý Lý thuyết

2006

2010

2010

Thạc sỹ

ICTP-Ý

 ngamrong@gmail.com

Đang làm Postdoc

3

Phạm Quốc Trung

Vật lý Lý thuyết

2006

2010

2012
Thạc sỹ

Viện Perimeter (Canada)

phamquoctrungkhtn@gmail.com

Đang làm Postdoc

4

Nguyễn Thành Tiến Đạt

Vật lý Lý thuyết

2009

2013

2014
Thạc sỹ

ICTP-Ý

tnguyen4@ictp.it

Đang Nghiên cứu sinh

5

Nguyễn Hoàng Đại Nghĩa

Vật lý Lý thuyết

2010

2014

2015

Thạc sĩ

Aix-Marseille University-Pháp

nhdainghia@gmail.com

Đang làm Postdoc

6

Huỳnh Minh Trung

Vật lý Lý thuyết

2010

2014

2016

Tiến sĩ

Sungkyungwan University-Hàn quốc

hmtrung.0110@gmail.com

 

7

Nguyễn Chí Thanh

Vật lý Lý thuyết

2010

2014

2016

Thạc sĩ

Aix-Marseille University-Pháp

ncthanh.phs@gmail.com

Đang làm tiến sỹ

8

Nguyễn Minh Nguyễn

Vật lý Lý thuyết

2012

2016

2017

Thạc sĩ

Marseille University-Pháp

nguyennguyen.nmn@gmail.com

Đang làm Tiếm sĩ

9

Phan Võ Hồng Minh

Vật lý Lý thuyết

2012

2016

2016

Thạc sỹ

NPAC-Paris University-Pháp

vohongminh.phan@apc.in2p3.fr

Đang làm Postdoc

10

Lưu Hoàng Nhân

Vật lý Lý thuyết

2012

2016

2017

Tiến sỹ

HongKong University

hnhanxiii@gmail.com

Đang làm Tiến sĩ

11

Châu Thiện Nhân

Vật lý Lý thuyết

2012

2016

2017

 Thạc sỹ

NPAC-Paris University -Pháp

chauthiennhan10@gmail.com

Đang làm tiến sĩ

12

Vũ Ngọc Khánh

Vật lý Lý thuyết

2012

2016

2017

Thạc sỹ

Marseille University-Pháp

khanhpront2013@gmail.com

Đang làm Tiến sĩ

13

Nguyễn Duy Hoàng Minh

Vật lý Lý thuyết

2012

2016

2017

Thạc sĩ

Tohoku University-Nhật-Thạc sĩ

hoangminhvatly@yahoo.com

 

14

Nguyễn Quốc Việt

Vật lý Lý thuyết

2013

2017

2018

Thạc sỹ

NPAC-Paris University,  Pháp

quocviet240695@gmail.com

Đang làm tiến sĩ

15

Vương Phàm Ngọc Hòa

Vật lý Lý thuyết

2013

2017

2018

Thạc sỹ

NPAC-Paris University,  Pháp

vpngochoa@gmail.com

Đang làm tiến sĩ

16

Đàm Quang Nam

Vật lý Lý thuyết

2013

2017

2018

Thạc sỹ

NPAC-Paris University,  Pháp

dqnam1995@gmail.com

Đang làm tiến sĩ