Sinh viên/Học viên sau khi tốt nghiệp Vật lý lý thuyết có thể phù hợp với các lĩnh vực sau:  

1. Học tiếp (Du học). Phải tốt nghiệp loại Giỏi, ngọai ngữ tốt. Tuy nhiên có thể đi được với loại khá nhưng phải xong thạc sĩ ở VN hoặc theo một chương trình phù hợp. Quá trình tìm học bổng tùy từng cá nhân. Sinh viên tìm hiểu quá trình này ở từng trường và chương trình khác nhau.

2. Đi dạy ở các bậc phổ thông cho các trường tư thục, nếu giỏi hơn được dạy ở cấp đại học và học tiếp.

3. Có thể làm sang IT, vì có rất nhiều công ty tuyển dụng IT chỉ cần tư duy lập trình. Đã có rất nhiều sinh viên Vật lý Lý thuyết các khóa chuyển sang làm IT.

Các bạn có thể tham khảo thêm ở mục https://phys.hcmus.edu.vn/vat-ly-ly-thuyet/cscsv.html , để biết thêm một số nghề nghiệp của các bạn cựu sinh viên VLLT.