Hằng năm Vật lý Lý thuyết & Vật lý toán tuyển sinh cao học 2 đợt.

Có khoảng 6 đến 10 học viên.

Danh sách cao học khóa 2019

STT MÃ SỐ
HV
Họ tên
1 19C31001 Phạm Thị Phương Ánh
2 19C31002 Lê Minh Châu
3 19C31005 Lê Trương Mỹ Hậu
4 19C31006 Nguyễn Thanh Huy
5 19C31007 Nguyễn Đăng Ly
6 19C31008 Phạm Nhật Minh
7 19C31010 Phan Anh

 

Danh sách cao học khóa 2018

STT MÃ SỐ
HV
Họ tên
1 18C 31 001 Bùi Việt Anh
2 18C 31 002 Nguyễn Minh Anh
3 18C 31 003 Hồ Anh Kiệt
4 18C 31 004 Lê Minh Ngọc
5 18C 31 005 Phan Anh Luân
6 18C 31 008 Nguyễn Thị Trang
7 18C 31 009 Thạch Nguyễn Hạ Vy