Sinh viên Vật lý Lý thuyết sẽ được lựa chọn đề tài làm khóa luận tốt nghiệp từ cuối năm 3.

Các đề tài nghiên cứu sẽ được các GVHD phân công cụ thể.

Các đề tài nghiên cứu được chia thành 4 lĩnh vực:

1. Hướng Lý thuyết trường-Hạt cơ bản

       a. Hướng tính các quá trình phân rã, tương tác điện-từ yếu, mạnh của các hạt cơ bản bằng lý thuyết trường ở các mức nhiễu loạn bậc cao. Ngoài ra còn các hiện tượng luận khác liên quan đến các quá trình tương tác này.

       b. Khảo sát các hiện tượng luận trong các mô hình thống nhất tương tác như: Higgs, Neutrino, Đối xứng vật chất-phản vật chất,....

       c. Khảo sát các hiện tượng vũ trụ học bằng các mô hình hạt cơ bản trong thời kì sơ khai vũ trụ.

2. Hướng Vật lý hệ cô đặc

      a. Khảo sát các tính chất lượng tử trong các hệ thấp chiều.

      b. Các hiện tượng bức xạ, tương tác điện từ trong chất rắn.

      c. Nghiên cứu tính chất, hiện tượng luận trong chất rắn, bán dẫn,...bằng cơ học lượng tử cũng như các mô hình, giả thuyết mới.

3. Hướng Vũ trụ học

     a. Khảo sát bài toán vũ trụ giản nỡ tăng tốc

     b. Khảo sát lạm phát vũ trụ

     c. Khảo sát các bài toán hiện tượng luận của vũ trụ thời kì đầu kết hợp với hạt cơ bản.

4. Các hướng nghiên cứu kết hợp:

- Lĩnh vực Máy tính lượng tử, thông tin lượng tử,...

Sinh viên sẽ được gợi ý lựa chọn tùy theo sở thích và năng lực, sau đó sẽ được GVHD giao đề tài là một trong các loại thuộc 4 hướng trên.

DƯỚI ĐÂY LÀ DANH SÁCH ĐỀ TÀI CỤ THỂ HẰNG NĂM (4 NĂM GẦN NHẤT)

DANH SÁCH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC - KHÓA 2016 - 2020

STT

MSSV

HỌ VÀ TÊN

TÊN ĐỀ TÀI

CB HƯỚNG DẪN

CB PHẢN BIỆN

  1.  

1613081

Võ Hoàng Huy

Chỉ số tăng trưởng trong mô hình DGP

CBHD: TS. Võ Quốc Phong

CBPB: TS. Phan Hồng Khiêm

  1.  

1613231

Lê Đức Truyền

Electron muon elastic scattering in one-loopQED with soft-photon corrections

CBHD1: TS. Lê Đức Ninh

CBHD2: TS. Phan Hồng Khiêm

CBPB: TS. Võ Quốc Phong

  1.  

1613260

Hồ Quốc Trung

On the Dark Matter Candidates in the NMSSM

CBHD1: TS. Đào Thị Nhung

CBHD2: TS. Phan Hồng Khiêm

CBPB: TS. Võ Quốc Phong

  1.  

1713155

Kiều Quang Tuấn

Quantum state tomography of noisy systems through direct state measurements

CBHD1: TS. Lê Bin Hô

CBHD2: TS. Nguyễn Quốc Hưng

                TS. Nguyễn Hữu Nhã

CBPB: TS. Nguyễn Văn Duy

 

DANH SÁCH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC - KHÓA 2015 - 2019

STT MSSV HỌ VÀ TÊN HD Tên Đề Tài
1 1513014 Lê Minh Châu TS. Trần Minh Hiến
TS. Võ Quốc Phong
  Ảnh hưởng của tấm phẳng vật liệu nghịch
lên tốc độ truyền năng lượng cộng hưởng.
2 1513181 Triệu Hữu Thọ TS. Nguyễn Lê Trung Hiếu

TS. Phan Hồng Khiêm
Tán xạ đàn hồi ngươc của điện tử tại bề mặt vật liệu
3 1513182 Nguyễn Trần Quang Thông TS. Lê Đức Ninh

TS.Võ Quốc Phong
On the polarization of massive vector fields
(Về phân cực của trường vector có khối lượng )
4 1513184 Huỳnh Quốc Thuận  TS. Phan Hồng Khiêm Các phương pháp hiện đại tính
tích phân Feynman vòng và ứng dụng
5 1513228 Phan Anh Vũ TS. Đào Thị Nhung

TS. Phan Hồng Khiêm
Higgs masses in the NMSSM
with inverse seesaw mechanism
(Khối lượng của các hạt Higgs
trong mô hình NMSSM với cơ chế seesaw nghịch đảo)

DANH SÁCH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC - KHÓA 2014 - 2018

Stt

Họ và tên

Tên đề tài

Hướng dẫn và phản biện

1

Huỳnh Phước Nguyên

MSSV: 1413103

Impact of C-terminus on structure and dynamics of α-synuclein: A molecular simulation study

HD1: GS. TS. Mai Suân Lý

HD2: TS. Phan Hồng Khiêm

PB:

2

Lê Minh Ngọc

MSSV:1413101

Inflation via Higgs-Dilaton potential in Two-Time Physics

HD:  TS. Võ Quốc Phong       

PB:  TS. Nguyễn Chí Linh

3

Nguyễn Minh Anh

MSSV:1413005

Electroweak Phase Transition in SU(2)1⊗SU(2)2⊗U(1)Y Model

HD: TS.Võ Quốc Phong       

PB:  TS.Phan Hồng Khiêm

4

Nguyễn Thanh Nguyên

MSSV:1413105

Computational studying of binding energy between biomolecules

HD1: TS. Ngô Sơn Tùng
HD2: TS. Nguyễn Hữu Nhã

PB: TS. Lưu Xuân Cương
       TS. Vũ Bảo Khánh

5

Nguyễn Thị Trang

MSSV:1413184

Quá trình tán xạ

e− + phản-νe → μ− + phản-νμ trong

mô hình  SU(2)1⊗SU(2)2⊗U(1)Y

HD: TS.Võ Quốc Phong

PB: TS.Lê Đức Ninh

6

Nguyễn Xuân Thành

MSSV: 1413140

Dispersion of bulk exciton polaritons in a semiconductor microcavity

HD1: GS. TS. LIEW Chi Hin Timothy
HD2: TS. Phan Hồng Khiêm

PB: TS. Vũ Quang Tuyên

7

Trần Quang Lộc

MSSV: 1313091

Constraining Wilson coefficients from lepton-flavour non-universal LEP1 data

HD1: TS. Lê Đức Ninh
HD2 : TS. Nguyễn Hữu Nhã

 

PB: TS. Phan Hồng Khiêm

DANH SÁCH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC - KHÓA 2013 - 2017

Stt

Họ và tên

Tên đề tài

Hướng dẫn và phản biện

1

Trần Trí Dũng

MSSV: 1313281

Electron And Proton Transport in Liquid Water

HD: TS. Nguyễn Trương Thanh Hiếu,

        TS. Phan Hồng Khiêm

PB: TS. Võ Quốc Phong

2

Vương Phạm Ngọc Hòa

MSSV: 1313050

Scattering process e+ + e- à t+tbar and fully polarized top quark deacys in Standard Model Effective Field Theory and Some Applications for the Spin-density Matrix of Z Boson

HD: TS.Lê Đức Ninh,

        TS.Phan Hồng Khiêm

PB: TS. Võ Quốc Phong

3

Nguyễn Quốc Việt

MSSV: 1313215

Scattering process e+ + e- à m+ +  m-  in Standard Model Effective Field Theory

HD: TS.Lê Đức Ninh

        TS.Phan Hồng Khiêm

PB: TS. Võ Quốc Phong

4

Đàm Quang Nam

MSSV: 1313104

Phase Transition in Two Time Physics

HD: TS. Võ Quốc Phong

PB: TS. Nguyễn Chí Linh

5

Nguyễn Thái Xuân

MSSV: 1313221

Baryogenesis via Postinflationary Higgs Relaxation

HD: TS.Võ Quốc Phong

PB: TS.Phan Hồng Khiêm

6

Ngô Phúc Đức Lôc

MSSV: 1313087

Inflation in 2T Model Through The Framework of Randall-Sundrum Model

HD: TS.Võ Quốc Phong

PB: TS. Nguyễn Chí Linh

7

Phạm Hồng Ân

MSSV: 1313006

The Interaction Between Ribosome And Macrolides

HD: GS.TS. Mai Suân Lý,

        TS. Nguyễn Hữu Nhã,

        M.S. Nguyễn Hoàng Linh

PB: PGS.TS. Thái Khắc Minh

8

Hồ Anh Kiệt

MSSV: 1313075

Molecular Interaction Between Lysine-Specific demethylase 1 protein and reversible inhibitors: Numerical Study

HD: GS.TS. Mai Suân Lý,

        TS. Nguyễn Hữu Nhã

PB: GS. TS. Đặng Văn Giáp

9

Nguyễn Minh Hải

MSSV: 1313318

Quá Trình Mô Phỏng Và Khảo Sát Cấu Trúc Tetramer Trong Bệnh Alzheimer

HD: GS.TS. Mai Suân Lý,

        TS. Nguyễn Hữu Nhã

PB: TS. Nguyễn Hà Hùng Chương

10

Vũ Hoàng Duy

MSSV: 1313022

Khảo Sát Mô Hình Bánh Kẹp Graphene-Mental-Benzene

HD: TS. Lê Minh Hưng

        TS. Võ Quốc Phong

PB: ThS. Vũ Hoàng Nam

11

Lê Ngọc Chính

MSSV: 1313013

Interplay X-ray Absorption Spectroscopy and Molecular Dynamics Simulation to Investigate the Structure and Dynamics Feature of Ion Copper(II) Species in Aqueous Solution

HD: TS. Vũ Văn Vân

        TS.Phan Hồng Khiêm

PB:  TS. Ngô Sơn Tung

12

Nguyễn Chí Công

MSSV: 1313015

The Scattering Process p+p à t+ tbar at the Large Hadron Collider

HD: TS.Phan Hồng Khiêm

PB: TS. Võ Quốc Phong