Ths. Nguyễn Thị Huyền Nga

Ths. Nguyễn Thị Huyền Nga

Giảng viên

Bộ môn

Vật Lý Lý Thuyết

Liên hệ

Các hướng nghiên cứu:

1. Hàm phức trong Vật lý

2. Cơ lượng tử

3. Giải tích số trong Vật lý