DANH SÁCH BAN LIÊN LẠC CỰU SINH VIÊN KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

STT Khóa Cựu SV đại diện Ghi chú
1 1995 Nguyễn Thanh Phong Trưởng ban
2 2000 Lê Huỳnh Lân Phó ban
3 2014 Ngô Bùi Ái Nhi Thư ký
4 2000 Nguyễn Phúc Vinh Thành viên
5 2013 Trần Anh Duy Thành viên
5 1997 Nguyễn Tấn Châu Thành viên
6 2006 Nguyễn Lê Thư Bảo Thành viên