LIÊN CHI HỘI KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

 

 "Nhà Hội Lý - Gia đình, Nghĩa vụ, Danh dự" 
  
          Liên chi Hội Vật lý - Vật lý kỹ thuật được thành lập mang trong mình trách nhiệm làm cầu nối giữa nhà trường với sinh viên và ngược lại nhằm tạo điều kiện để đáp ứng mọi nhu cầu phát triển bản thân của sinh viên Khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật. Nắm bắt tình hình và hỗ trợ trực tiếp sinh viên trong Khoa.

         Liên chi Hội Khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật là tổ chức quản lý và điều phối hoạt động của chi Hội các lớp Vật lý học, Hải dương học, Kỹ thuật hạt nhân, Vật lý y khoa, Công nghệ Vật lý điện tử và tin học cùng với 4 CLB - đội - nhóm trực thuộc chi Hội như:
                             - CLB học thuật Nes
                             - CLB thiên văn USAC
                             - CLB âm nhạc Acousphys
                             - Đội sinh viên Tình nguyện
          Tạo môi trường học tập, rèn luyện bản thân cho từ cá nhân sinh viên. 

          Giữ vai trò Ban tổ chức các hoạt động lớn trong Khoa cho các bạn sinh viên có kinh nghiệm, phát triển bản thân như "Phong trào Sinh viên 5 tốt các cấp", " chiến dịch Xuân tình nguyện", "Hội thi học thuật BigBang",  "Chuỗi hoạt động Anh văn"...

         Hoạt động đến nay, Liên chi Hội rất cảm ơn sự quan tâm của Hội sinh viên Trường, thầy cô trong Khoa, thầy cô cán bộ trẻ... Đã tạo mọi điều kiện để Liên chi Hội tồn tại và thực hiện sứ mệnh của mình. Liên chi hội luôn giữ trong bản thân của mỗi người khẩu hiệu "Nhà Hội Lý - Gia đình, Nghĩa vụ, Danh dự", vừa phát triển bản thân vừa mang đến cơ hội phát triển cho các bạn sinh viên trong Khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật.

Ban Chấp hành Liên chi Hội Vật lý - Vật lý kỹ thuật nhiệm kỳ 2020 - 2023, giai đoạn 2020-2021 với các đồng chí:

  1. Đ/c Phạm Hoàng Khôi Nguyên   Liên chi Hội Trưởng
  2. Đ/c Phan Thanh Quýt   Liên chi Hội Phó
  3. Đ/c Trần Thị Huỳnh Giao   Liên chi Hội Phó
  4. Đ/c Nguyễn Thị Thủy   Ủy viên Ban chấp hành
  5. Đ/c Nguyễn Thanh Vững   Ủy viên Ban chấp hành
  6. Đ/c Nguyễn Vũ Linh   Ủy viên Ban chấp hành
  7. Đ/c  Chan Ý Phát   Ủy viên Ban chấp hành
  8. Đ/c Phạm Ngọc Khánh Linh   Ủy viên Ban chấp hành
  9. Đ/c La Gia Tuệ   Ủy viên Ban chấp hành

Ban Chấp hành Liên chi Hội Vật lý - Vật lý kỹ thuật nhiệm kỳ 2020-2023, giai đoạn 2021-2022 với các đồng chí:

Ban Chấp hành Liên chi Hội Vật lý - Vật lý kỹ thuật nhiệm kỳ 2023-2025, giai đoạn 2022-2023 với các đồng chí:

Ban Chấp hành Liên chi Hội Vật lý - Vật lý kỹ thuật nhiệm kỳ 2023-2025, giai đoạn 2023-2024 với các đồng chí: 

           Một số hình ảnh hoạt động của Liên chi Hội Khoa Vật lý -Vật lý kỹ thuật: