Năng lực đào tạo

Đào tạo ra những sinh viên tốt nghiệp khi bắt đầu sự nghiệp của họ trở thành nhà khoa học, nhà nghiên cứu, người quản lý phòng thí nghiệm, doanh nhân, trợ lý nghiên cứu; có khả năng tiếp tục học lên trình độ học vấn cao hơn và có tố chất vượt trội, hiểu biết về môi trường và tinh thần cầu tiến để có thể cạnh tranh ở cấp quốc gia và quốc tế. Cụ thể, hồ sơ năng lực như sau:

  1. Đào tạo ra những sinh viên tốt nghiệp có khả năng sử dụng kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp để giải quyết các vấn đề trong công việc.
  2. Đào tạo ra những sinh viên tốt nghiệp có cam kết mạnh mẽ trong việc phát triển kiến thức, cho dù học cao hơn hay làm việc chính thức hay không chính thức.
  3. Đào tạo ra những sinh viên tốt nghiệp nắm vững các phương pháp khoa học để phân tích và phát triển nghề nghiệp, tạo ra các công trình khoa học và đóng góp lĩnh vực của họ nhằm phục vụ cộng đồng.
  4. Đào tạo ra những sinh viên tốt nghiệp thành thạo các lĩnh vực vật lý, có khả năng áp dụng kiến thức và chuyên môn của họ trong các lĩnh vực khác nhau và có khả năng phát triển bản thân trong môi trường nghề nghiệp.
  5. Đào tạo ra những sinh viên tốt nghiệp có khả năng giao tiếp bằng miệng và/hoặc bằng văn bản một cách hiệu quả, sáng tạo, đổi mới và hợp tác, cũng như làm việc theo nhóm.

 

Năng lực Tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo ngành Vật lý học, sinh viên sẽ trở thành:

Nghề nghiệp

Khả năng làm việc

Nhà khoa học/nhà nghiên cứu

Người có khả năng thực hiện nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ trong lĩnh vực Vật lý

Nhà quản lí phòng thí nghiệm

Người có khả năng lãnh đạo đáng tin cậy và vượt trội trong phòng thí nghiệm

Nhà giáo

Người có khả năng truyền tải kiến thức vật lý đến sinh viên

Trợ lý nghiên cứu

Người có khả năng hỗ trợ nghiên cứu khoa học một cách hiệu quả và chuyên nghiệp

Kỹ sư vật lý

Người có khả năng thiết kế và vận hành hiệu quả các thiết bị, máy móc trong các nhà máy