ĐOÀN KHOA VẬT LÝ - VẬT LÝ KỸ THUẬT

         Như chúng ta đã biết, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị-xã hội của thanh niên Việt Nam, do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện. Đoàn là Trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, tạo môi trường đưa thanh niên vào các hoạt động giúp học tập rèn luyện và phát triển nhân cách, năng lực. Trực thuộc Đoàn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP.HCM, Đoàn Khoa Vật lý – Vật lý kỹ thuật được thành lập để bên cạnh đồng hành, giúp đỡ, tạo môi trường cho sinh viên trong trường nói chung và sinh viên khoa nói riêng có thể học tập, rèn luyện, vui chơi và phát triển khả năng của bản thân, tránh xa các tác động tiêu cực của môi trường bên ngoài xã hội có thể ảnh hưởng xấu đến sinh viên.

          Dựa trên trách nhiệm và nhiệm vụ, Đoàn Khoa Vật lý – Vật lý kỹ thuật đẩy mạnh công tác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giáo dục chính trị tư tưởng thông qua các hoạt động, các cuộc thi được Đoàn khoa tổ chức, ngoài ra còn tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo, tuổi trẻ xung kích bảo vệ tổ quốc thông qua các hoạt động tình nguyện được tổ chức trong khoa. Ngăn chặn, cảnh báo kịp thời về những tiêu cực có thể ảnh hưởng đến quá trình học tập, rèn luyện, vui chơi của các bạn sinh viên thông qua các hoạt động định hướng, tuyên truyền,…

          Với định hướng tổ chức không chỉ là người dẫn dắt, mà còn là người bạn, bên cạnh chia sẻ, hỗ trợ sinh viên trong suốt quá trình học tập và rèn luyện thông qua các hoạt động học thuật như hội thi học thuật Thách thức cùng Poseidon, phối hợp cùng Liên chi Hội khoa để tổ chức hội thi học thuật của khoa là hội thi học thuật BigBang, cùng với đó là giới thiệu các bạn tham gia các hoạt động, các cuộc thi của khoa bạn, để sinh viên có thể tiếp cận đa dạng hơn về kiến thức và các kỹ năng cần thiết.

          Song song với những chức năng và nhiệm vụ trên thì Đoàn khoa còn là cầu nối giữa các bạn sinh viên trong khoa với Ban chủ nhiệm khoa để có thể thông tin, đề xuất, truyền tải ý kiến chỉ đạo đến với các bạn sinh viên, và hỗ trợ Ban chủ nhiệm khoa tổ chức các hoạt động như ngày hội truyền thống Khoa, các hoạt động văn hoá văn nghệ… để các bạn sinh viên có cơ hội tìm hiểu về khoa, ngành, trường,…

          Để thực hiện được những điều kể trên thì yếu tố thành viên con người là quan trọng nhất, dưới đây là nhân sự của Ban chấp hành Đoàn Khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật qua các nhiệm kỳ:

          Ban Chấp hành Đoàn Khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật nhiệm kỳ 2019 - 2022, giai đoạn 2020-2021 với các đồng chí:

           

         Ban Chấp hành Đoàn Khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật nhiệm kỳ 2022 - 2024, giai đoạn 2021-2022 với các đồng chí:

          Ban Chấp hành Đoàn Khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật nhiệm kỳ 2022 - 2024, giai đoạn 2022-2023 với các đồng chí:

          Ban Chấp hành Đoàn Khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật nhiệm kỳ 2022 - 2024, giai đoạn 2023-2024 với các đồng chí:

            Một số hình ảnh của các hoạt động tiêu biểu của Đoàn Khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật:

      Một số hoạt động tiêu biểu của Đoàn Khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật:

  1. Hội thi Học thuật BigBang
  2. Ngày Chủ nhật Xanh