* Các thông báo tuyển sinh SĐH năm 2023

Hình lễ tốt nghiệp Tiến sĩ, Thạc sĩ năm 2023

  • Thạc sĩ:

Thông báo tuyển thẳng đào tạo trình độ Thạc sĩ năm  2023 – đợt 2

Thông báo xét tuyển đào tạo trình độ Thạc sĩ năm  2023  – đợt 2

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm  2023  – đợt 2

Thông báo về việc chiêu sinh các lớp ôn tập môn cơ bản, cơ sở chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2023 – đợt 2

Cấu trúc đề thi môn tiếng Anh trong kỳ thi Tuyển sinh Sau đại học tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM (cập nhật ngày 12/4/2022)

Đề cương ôn tập tuyển sinh cao học (cập nhật ngày 16/02/2023)

  • Nghiên cứu sinh:

Thông báo xét tuyển Nghiên cứu sinh trong nước năm 2023 - đợt 2

  • Tiến sĩ:

Thông báo chương trình dự bị Tiến sĩ năm  2023   – đợt 2

Thông báo lịch học Học phần tiến sĩ ngành Vật lý kỹ thuật, khóa tuyển năm 2022

* Quy chế học vụ

Đội ngũ giảng dạy
Khung chương trình đào tạo

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC  
 

1. Mục tiêu

Đào tạo các nhà khoa học có trình độ chuyên sâu trong các lĩnh vực chuyên ngành, có khả năng định hướng nghiên cứu, áp dụng kiến thức của chuyên ngành phục vụ cho sự phát triển của khoa học kỹ thuật.

2. Các chuyên ngành đào tạo

Khoa Vật Lý - Vật Lý Kỹ Thuật là đơn vị đào tạo chất lượng cao, đa dạng về các ngành học liên quan đến vật lý lý thuyết và vật lý kỹ thuật hàng đầu ở phía Nam. Học viên được trang bị các kiến thức chuyên sâu để đáp ứng nhanh với yêu cầu ngày càng cao của xã hội.

BẬC THẠC SĨ   BẬC TIẾN SĨ
Mã số Ngành đào tạo   Mã số Ngành đào tạo
8440103  Vật lý lý thuyết và vật lý toán   9440103 Vật lý lý thuyết và vật lý toán
8440110 Quang học   9440110 Quang học
8440111 Vật lý địa cầu   9440111 Vật lý địa cầu
8520401 Vật lý kỹ thuật   9520401 Vật lý kỹ thuật
8440106 Vật lý nguyên tử và hạt nhân   9440106 Vật lý nguyên tử và hạt nhân
8440105 Vật lý vô tuyến và điện tử   9440104 Vật lý chất rắn
8520401 Vật lý kỹ thuật - hướng Giảng dạy vật lý thực nghiệm      
8440228  Hải dương học      
8440222 Khí tượng và khí hậu học