* Các thông báo tuyển sinh SĐH năm 2021 - đợt 1 

- Thông báo xét tuyển NCS năm 2021 - đợt 1
- Thông báo tuyển thẳng trình độ Thạc sĩ năm 2021 - đợt 1
- Thông báo xét tuyển trình độ Thạc sĩ năm 2021 - đợt 1
- Thông báo tuyển sinh trình độ Thạc sĩ năm 2021 - đợt 1

Thông báo về việc mở lớp ôn tập môn Cơ bản, Cơ sở chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2021 – đợt 1

Thông báo về việc đăng ký ghi danh trực tuyến lớp ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh cao học năm 2021

Thông báo chiêu sinh các lớp ôn tập môn Cơ bản, Cơ sở chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2021

Khung chương trình đào tạo cao học của Khoa Vật lý - Vật Lý Kỹ thuật

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC CỦA KHOA VẬT LÝ-VẬT LÝ KỸ THUẬT

1. Mục tiêu

Đào tạo các nhà khoa học có trình độ chuyên sâu trong các lĩnh vực chuyên ngành, có khả năng định hướng nghiên cứu, áp dụng kiến thức của chuyên ngành phục vụ cho sự phát triển của khoa học kỹ thuật.

2. Các chuyên ngành đào tạo

Khoa Vật Lý - Vật Lý Kỹ Thuật là trung tâm đào tạo chất lượng cao, đa dạng về các ngành học liên quan đến vật lý lý thuyết cũng như vật lý kỹ thuật. Học viên được trang bị các kiến thức chuyên sâu để đáp ứng nhanh với yêu cầu ngày càng cao của xã hội.

BẬC THẠC SĨ   BẬC TIẾN SĨ
Mã số  Ngành đào tạo              Mã số  Ngành đào tạo
8440103   Vật lý lý thuyết và vật lý toán   9440103 Vật lý lý thuyết và vật lý toán
8440110 Quang học   9440110 Quang học
8440111 Vật lý địa cầu   9440111 Vật lý địa cầu
8440222 Khí tượng và khí hậu học   9440222 Khí tượng và khí hậu học
8440228   Hải dương học   9440228 Hải dương học
8520401 Vật lý kỹ thuật   9440104 Vật lý chất rắn
8440106 Vật lý nguyên tử và hạt nhân     9440106 Vật lý nguyên tử và hạt nhân
8440105 Vật lý vô tuyến và điện tử