Đào tạo các nhà khoa học có trình độ chuyên sâu trong các lĩnh vực chuyên ngành, có khả năng định hướng nghiên cứu, áp dụng kiến thức của chuyên ngành phục vụ cho sự phát triển của khoa học kỹ thuật.

2. Các chuyên ngành đào tạo

Khoa Vật Lý - Vật Lý Kỹ Thuật là đơn vị đào tạo chất lượng cao, đa dạng về các ngành học liên quan đến vật lý lý thuyết và vật lý kỹ thuật hàng đầu ở phía Nam. Học viên được trang bị các kiến thức chuyên sâu để đáp ứng nhanh với yêu cầu ngày càng cao của xã hội.

BẬC THẠC SĨ   BẬC TIẾN SĨ
Mã số Ngành đào tạo   Mã số Ngành đào tạo
8440103  Vật lý lý thuyết và vật lý toán   9440103 Vật lý lý thuyết và vật lý toán
8440110 Quang học   9440110 Quang học
8440111 Vật lý địa cầu   9440111 Vật lý địa cầu
8440222 Khí tượng và khí hậu học   9440222 Khí tượng và khí hậu học
8440228   Hải dương học   9440228 Hải dương học
8520401 Vật lý kỹ thuật      
8440106 Vật lý nguyên tử và hạt nhân     9440106 Vật lý nguyên tử và hạt nhân
8440105 Vật lý vô tuyến và điện tử   9440104 Vật lý chất rắn
8520401 Vật lý kỹ thuật - hướng Giảng dạy vật lý thực nghiệm