* Các thông báo tuyển sinh SĐH năm 2022

  • Thạc sĩ:

Thông báo chiêu sinh lớp ôn tập môn tiếng anh chương trình thi đầu vào trình độ thạc sĩ năm 2022 đợt 2

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2022 – đợt 2

Thông báo xét tuyển đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2022 – đợt 2

Thông báo tuyển thẳng đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2022 – đợt 2

Thời khóa biểu các lớp ôn tập môn Cơ bản, Cơ sở chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2022 – đợt 2 (cập nhật ngày 16/8/2022)

Thông báo chiêu sinh các lớp ôn tập môn cơ bản, cơ sở chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2022 – đợt 2

  • Tiến sĩ:

Thông báo xét tuyển Nghiên cứu sinh trong nước năm 2022 – đợt 2

Thông báo chương trình dự bị Tiến sĩ năm 2022 – đợt 2

Thông báo về việc tiêu chuẩn đối với người hướng dẫn nghiên cứu sinh và quy trình đăng ký hướng dẫn nghiên cứu sinh

Đề án tuyển sinh trình độ Tiến sĩ năm 2022

* Quy chế học vụ

Đội ngũ giảng dạy
Khung chương trình đào tạo
GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC  
 

1. Mục tiêu

Đào tạo các nhà khoa học có trình độ chuyên sâu trong các lĩnh vực chuyên ngành, có khả năng định hướng nghiên cứu, áp dụng kiến thức của chuyên ngành phục vụ cho sự phát triển của khoa học kỹ thuật.

2. Các chuyên ngành đào tạo

Khoa Vật Lý - Vật Lý Kỹ Thuật là đơn vị đào tạo chất lượng cao, đa dạng về các ngành học liên quan đến vật lý lý thuyết và vật lý kỹ thuật hàng đầu ở phía Nam. Học viên được trang bị các kiến thức chuyên sâu để đáp ứng nhanh với yêu cầu ngày càng cao của xã hội.

BẬC THẠC SĨ   BẬC TIẾN SĨ
Mã số Ngành đào tạo   Mã số Ngành đào tạo
8440103  Vật lý lý thuyết và vật lý toán   9440103 Vật lý lý thuyết và vật lý toán
8440110 Quang học   9440110 Quang học
8440111 Vật lý địa cầu   9440111 Vật lý địa cầu
8520401 Vật lý kỹ thuật   9520401 Vật lý kỹ thuật
8440106 Vật lý nguyên tử và hạt nhân   9440106 Vật lý nguyên tử và hạt nhân
8440105 Vật lý vô tuyến và điện tử   9440104 Vật lý chất rắn
8520401 Vật lý kỹ thuật - hướng Giảng dạy vật lý thực nghiệm      
8440228  Hải dương học      
8440222 Khí tượng và khí hậu học