Khoa Vật lý – Vật lý kỹ thuật hiện có một đội ngũ giảng viên cơ hữu mạnh, đồng đều về độ tuổi từ các Giáo sư đầu ngành cho đến các Tiến sĩ trẻ mới tốt nghiệp từ các trường Đại học danh tiếng trên thế giới. Hiện nay Khoa có 65 cán bộ đang công tác, trong số đó có 58 giảng viên, 44 thầy cô có học vị Tiến sĩ (chiếm 75% tổng số giảng viên), 2 thầy là Giáo sư, 13 thầy cô là Phó Giáo sư. Trong số 44 thầy cô có học vị Tiến sĩ, nhiều thầy cô nhận học vị này từ các trường Đại học hàng đầu thế giới ở Mỹ, Châu Âu, Nhật, Hàn Quốc. Các giảng viên, nghiên cứu viên trong Khoa thực hiện các nghiên cứu trải đều trong hầu hết các lĩnh vực của Vật lý từ cơ bản đến ứng dụng, từ Vật lý các môi trường đậm đặc cho đến Vật lý năng lượng cao bằng cả 3 phương pháp nghiên cứu trong Vật lý hiện đại: Lý thuyết, Thực nghiệm và Mô phỏng.

Khoa Vật lý – Vật lý kỹ đào tạo ba bậc: Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ. Hiện hơn 1200 sinh viên bậc đại học, 250 học viên cao học và 50 nghiên cứu sinh đang theo học. Tính trung bình cho mỗi năm có 200 sinh viên tốt nghiệp bậc đại học, 70 học viên cao học tốt nghiệp và 10 nghiên cứu sinh tốt nghiệp tiến sĩ.

Hầu hết các cán bộ đều tham gia nghiên cứu khoa học trong các chương trình nghiên cứu khoa học cơ bản, cấp Bộ, cấp Trường và của các cơ quan khác. Khoa Vật lý – Vật lý kỹ thuật có đội ngũ nghiên cứu mạnh và có nhiều bài báo đăng trên các tạp chí có uy tín trong và ngoài nước.