Với đội ngũ cán bộ tiềm năng, hằng năm, Khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật có rất nhiều công bố được đăng trên các hội nghị và tạp chí trong và ngoài nước. 

Công bố khoa học năm 2023

Công bố khoa học năm 2022

Công bố khoa học năm 2021

Công bố khoa học năm 2020

Công bố khoa học năm 2019

Công bố khoa học năm 2018