Điện tử cơ bản

Môn học này nhằm cung cấp cho sinh viên một cái nhìn tổng quát về lĩnh vực điện tử, mạch điện tử cơ bản, linh kiện điện tử. Có kiến thức nền tảng về các linh kiện bán dẫn như nối pn, Diod, transistor nối lưỡng cực (BJT), transistor hiệu ứng trường (FET) và kiến thức cơ bản về vi mạch (IC). Có kiến thức và sự hiểu biết về cách hoạt động phân tích và thiết kế mạch điện tử đơn giản như: mạch chỉnh lưu và lọc, mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ, mạch khuếch đại công suất và ổn áp, mạch khuếch đại tương tự, mạch logic, mạch dao động tạo sóng sin và sóng vuông. Môn học cũng giúp xây dựng kiến thức nền tảng cho chuyên ngành Vật lý Điện tử, Vật lý Tin học, và hệ thống nhúng nhằm tạo sự sẵn sàng cho các môn học chuyên sâu hơn ở các năm sau.