Giới thiệu chung

Chương trình cử nhân tài năng:

Sinh viên vào ngành Vật lý có cơ hội được tuyển vào Chương trình Cử nhân Tài năng. Mỗi năm Khoa sẽ tuyển 30 sinh viên vào học chương trình Cử nhân tài năng. Tham gia chương trình, sinh viên sẽ được học lớp riêng, học tập trong môi trường tiên tiến, tiếp cận với phương pháp học tập hiện đại với các giáo sư, tiến sĩ trong và ngoài nước có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy và nghiên cứu, có nhiều cơ hội nhận học bổng du học, được xét tuyển thẳng vào học chương trình Thạc sĩ sau khi tốt nghiệp.

Thông tin cụ thể hơn xin xem tại:  https://phys.hcmus.edu.vn/

Chuẩn đầu ra

Khung chương trình đào tạo

Triển vọng nghề nghiệp

Học phí, học bổng và môi trường học

Nghiên cứu ứng dụng

Hoạt động sinh viên

Sinh viên và cựu sinh viên tiêu biểu

Đánh giá của nhà tuyển dụng