Buổi sinh hoạt công dân cuối khóa dành cho sinh viên năm cuối Khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật


ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KHOA VẬT LÝ – VẬT LÝ KỸ THUẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2024

Buổi sinh hoạt công dân cuối khóa dành cho sinh viên năm cuối

Khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật

 

Sáng Chủ nhật, ngày 14 tháng 04 năm 2024, Khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật phối hợp với Phòng Công tác sinh viên đã tổ chức thành công Buổi sinh hoạt công dân cuối khóa dành cho các sinh viên năm cuối thuộc các ngành Vật lý học, Hải dương học, Kỹ thuật hạt nhân và Vật lý y khoa tham gia với chủ đề “Giới thiệu cơ hội học tập nghiên cứu chuyên sâu" và "Định hướng nghề nghiệp và tạo động lực sau khi ra trường”.

Đến tham dự Buổi chia sẻ và giao lưu có sự hiện diện của Quý Thầy Cô Khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật cùng hai Anh Chị Cựu sinh viên khách mời:

  • ThS. Đống Văn Hiếu Ân. Phụ trách An toàn bức xạ thuộc Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á. Chia sẻ và giao lưu với chủ đề: "Phấn đấu để tốt nghiệp -  Tốt nghiệp để phấn đấu".
  • ThS. Nguyễn Thị Kim Thảo. Nghiên cứu viên thuộc Phòng nghiên cứu Hải dương học - Viện Kỹ thuật Biển. Chia sẻ và giao lưu với chủ đề: "Từ sông ra biển lớn".

Qua buổi chia sẻ giao lưu, Khoa Vật lý - Vật lý kỹ thuật hi vọng các kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm của các Anh Chị Cựu sinh viên đi trước sẽ cung cấp các thông tin bổ ích cho các em sinh viên năm cuối như là một bước đệm cho hành trang trước khi ra trường để tìm kiếm cơ hội việc làm và phát triển bản thân trong thị trường lao động đầy cạnh tranh như hiện nay. 

Một số hình ảnh trong buổi sinh hoạt: