CẬP NHẬT THÔNG TIN CỰU SINH VIÊN TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN


CẬP NHẬT THÔNG TIN CỰU SINH VIÊN TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Kính gửi Quý Thầy/Cô, Anh/Chị,

Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM đã trải qua hơn 80 năm hình thành và phát triển với các tên gọi khác nhau như Cao đẳng Khoa học, Khoa học Đại học đường, Đại học Khoa học Sài Gòn, Đại học Tổng hợp với đông đảo các thế hệ sinh viên (sau đây gọi là Cựu sinh viên khoa học) đã học tập và trưởng thành. Trong xu thế phát triển không ngừng, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên ngày nay mong muốn được kết nối, hợp tác và phát triển với Quý Thầy/Cô, Anh/Chị Cựu sinh viên khoa học các thế hệ, do đó Nhà trường rất hy vọng cập nhật đầy đủ các thông tin liên hệ của Quý Thầy/Cô, Anh/Chị qua biểu mẫu này.

Thông tin cập nhật của Quý Thầy/Cô, Anh/Chị được lưu trữ tại Nhà trường nhằm phục vụ cho mục đích liên hệ, kết nối, hợp tác giữa Nhà trường và Quý Thầy/Cô, Anh/Chị.

Link cập nhật thông tin: https://bit.ly/alumni-updateinf2023