Chương trình thực tập cho năm học 2023 được tổ chức bởi Toyota Technological Institute, Nhật Bản


 Chương trình thực tập cho năm học 2023 

được tổ chức bởi Toyota Technological Institute, Nhật Bản

1. Thời gian: Từ tháng 7/2023 đến tháng 3/2024, tối thiểu 30 ngày, tối đa 9 tháng
2. Ngành học: Mechanical Engineering, Materials Science, Informatics, Electrical & Electronic Engineering
3. Thông tin chi tiết và danh sách PTN: File đính kèm
4. Học phí: Miễn phí 
5. Học bổng: 2,630 JPY/ngày (tối đa 90 ngày) và 50,000 JPY cho vé máy bay
6. Số lượng sinh viên: 02
7. Hồ sơ cần thiết:
- Application Form (đính kèm);
- Giấy xác nhận đang là sinh viên của trường;
- Thư giới thiệu;
- CV;
- Bảng điểm;
- Motivation statement (đính kèm);
- Chứng chỉ tiếng Anh/tiếng Nhật hoặc giấy xác nhận trình độ;
- Thư xác nhận SV/HV không nhận các học bổng khác, đặc biệt là học bổng chương trình TTI
8. Quy trình nộp hồ sơ:
Gửi bản cứng (bản photo) đến Phòng Quan hệ Đối ngoại (F.105, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5); đồng thời gửi bản mềm đến địa chỉ email: internationalrelations@hcmus.edu.vn đến hết ngày 26/3/2023
Lệ phí nộp hồ sơ: 200,000 VND
Link các file: xem tại đây