Chương trình Ươm mầm Khoa học Sinh viên năm 2022


Chương trình Ươm mầm Khoa học Sinh viên năm 2022

Nhằm hỗ trợ và khuyến khích việc nghiên cứu khoa học công nghệ, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo của các nhà khoa học trẻ, Đoàn trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo về "Chương trình Ươm mầm Khoa học Sinh viên năm 2022"
Một số điểm chính của Chương trình:

  • Kinh phí tối đa được cấp: 30 triệu đồng
  • Thời gian thực hiện: 6-12 tháng
  • Tiêu chuẩn đối với chủ nhiệm đề tài: hiện đang là sinh viên đang theo học tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM. Có chuyên môn phù hợp với đề tài đăng ký. Trong thời gian thực hiện đề tài không có kế hoạch đi học tập dài hạn ở nước ngoài hoặc chuyển đổi nơi học tập.
  • Hồ sơ đăng ký: tại đây