Công ty Uniquify Việt Nam tuyển dụng


Công ty TNHH Một thành viên Uniquify Việt Nam tuyển dụng thực tập sinh

 

Công ty TNHH Một thành viên Uniquify Việt Nam  đang tuyển dụng thực tập sinh cho các vị trí:

  • Asic Design: Physical Design, Logic Design, Design For Test (DFT)
  • Analog Design